11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Komenda Miejska Policji informuje

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce informuje, iż zgodnie z planem priorytetowym, będą przeprowadzone działania w miejscowościach: Olszewo-Borki przy ul. Sucharskiego i Wyspiańskiego, Kruki przy ul. Omulewskiej i Kickiego. Planowane działania mają na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń z art. 51 §1 i 2 KW, art. 145 KW, art. 43 ust. 1 i 2 z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

art.51 §1 Kodeksu Wykroczeń: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

art.51 §2 Kodeksu Wykroczeń: Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

art.145 KW: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

art.43 ust. 1 i 2 z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi:

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!