11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce dot. obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, o czym stanowi art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 1421). Posiadacze psów powyżej 3 miesiąca życia obowiązani są poddać zwierzęta szczepieniom nie rzadziej niż co 12 miesięcy.


Wścieklizna jest to choroba śmiertelna, która może dotyczyć zarówno ludzi jak i zwierząt, dlatego tez profilaktyka polegająca na wykonywanym obowiązku szczepień psów jest niezmiernie istotna, gdyż chroni przed zachorowaniem. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ostrzega, że w przypadku niedopełnienia obowiązku szczepień będą stosowane sankcje wynikające z ww. ustawy.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!