11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Fundusz sołecki - terminy zebrań wiejskich

Informuję o terminach zebrań wiejskich, zwołanych w związku z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok. Harmonogram wszystkich zebrań wiejskich

Czytaj więcej...

Fundusz Sołecki na 2020 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Odbiór altany drewnianej w msc. Drężewo

Dnia 18 grudnia 2018r. dokonano odbioru prac związanych z wykonaniem altany drewnianej w msc. Drężewo. Altana zlokalizowana jest nad rzeką Omulew przy ul. Dębowej. Zadanie realizowane było z środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki - podsumowanie zebrań

Informujemy, iż dn. 21 września 2018r. odbyły się ostatnie zebrania wiejskie celem wyboru przedsięwzięć do realizacji w ramach wyodrębnionych środków w budżecie gminy na 2019 rok – fundusz sołecki. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy odbyło się 38 zebrań, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Olszewo-Borki. Wskazanych zostało 55 zadań na łączną kwotę ponad 656 tys. zł.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki - terminy zebrań wiejskich

Informuję o terminach zebrań wiejskich, zwołanych w związku z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Fundusz Sołecki na 2019 rok

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podaję informację o wysokości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok dla poszczególnych sołectw z terenu gminy Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki - zebrania wiejskie

Na wniosek sołtysa wsi Grabnik i Wyszel w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w funduszu sołeckim na 2018 rok zwołane zostaje zebranie wiejskie celem podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie wyboru zadań z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebrania odbędą się: sołectwo Grabnik – w niedzielę 8 lipca 2018 r. o godz. 15:00 w altanie na placu wiejskim, sołectwo Wyszel – w poniedziałek 9 lipca 2018r. o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej. Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału.

Fundusz sołecki - wykaz zadań

Zakończyły się zebrania wiejskie celem wyboru zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego - wyodrębnionych środków w budżecie gminy na 2018 rok. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wskazali 58 zadań o łącznej wartości 628.408,90 zł. <<wykaz do pobrania>>

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT dla sołectwa NAKŁY

Na wniosek Sołtysa sołectwa Nakły zwołane zostaje zebranie wiejskie celem podjęcia ponownej uchwały w sprawie wyboru zadań z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się w czwartek dn. 28 września 2017r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej.

KOMUNIKAT dla sołectwa ŁAZY

Na wniosek Sołtysa sołectwa Łazy zwołane zostaje zebranie wiejskie celem podjęcia ponownej uchwały w sprawie wyboru zadań z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się w czwartek dn. 28 września 2017r. o godz. 17:00 w altanie na placu wiejskim.

KOMUNIKAT dla sołectwa GRABÓWEK

Na wniosek Sołtysa sołectwa Grabówek zwołane zostaje zebranie wiejskie celem podjęcia ponownej uchwały w sprawie wyboru zadań z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się w czwartek dn. 28 września 2017r. o godz. 15:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Grabówku.

Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Żebry-Ostrowy

Dnia 26 września 2017 roku dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie i montaż altany drewnianej w msc. Żebry-Ostrowy. W ramach prac wykonano altanę o wym. 300 cm x 300 cm, wysokość wewnątrz ok. 220 cm, na planie czworokąta, ściany na wys. 120 cm z pełnym odeskowaniem, powyżej wypełnienie ażurowymi kratkami wyjmowanymi, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 200cm.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT dla sołectwa RATAJE

Na wniosek Sołtysa sołectwa Rataje zwołane zostaje zebranie wiejskie celem zmiany zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok i podjęcie ponownej uchwały na 2018 rok. Zebranie odbędzie się w poniedziałek dn. 25 września 2017r. o godz. 19:30 w świetlicy wiejskiej w Ratajach.

KOMUNIKAT dla sołectwa Nożewo

Na wniosek Sołtysa sołectwa Nożewo zwołane zostaje zebranie wiejskie celem zmiany zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Zebranie odbędzie się w niedzielę dn. 24 września 2017r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Nożewie.

KOMUNIKAT dla sołectwa ŻEBRY – STARA WIEŚ

Na wniosek Sołtysa sołectwa Żebry-Stara Wieś zwołane zostaje ponowne zebranie wiejskie celem wskazania zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie odbędzie się dn. 18 września 2017r. o godz. 16:30 w świetlicy wiejskiej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!