11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Czysta energia dla gminy

Ruszyła realizacja projektu „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”. Odbyły się już pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami, którzy zadeklarowali montaż instalacji na swoich nieruchomościach. Przedstawiciele wykonawcy kontraktu firmy Vertigo Green Energy wspólnie z panią Wójt Anetą Larent omówili harmonogram prac i zasadę funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych. Według założeń umowy instalacje zostaną wykonane do końca września 2019 r.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie realizacji projektu pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”

Wójt Gminy Olszewo – Borki Aneta Katarzyna Larent oraz Wykonawca robót VERTIGO GREEN ENERGY  SP. Z O.O. SP. K.,  zapraszają uczestników projektu na spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji zadania pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki”.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki (panele fotowoltaiczne)

Projekt pn. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki (panele fotowoltaiczne) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zakładał realizację planowanych zadań do końca 2018 r. Umowa o dofinansowanie została jednak podpisana dopiero 15.10.2018r., nie jest więc możliwa jej realizacja w pierwotnie planowanym okresie.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki - podpisanie umowy

Dnia 15 października 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na realizację projektu Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki, którego wartość całkowita wynosi 7.166.807,80 zł a kwota dofinansowania 5.725.180,64 zł. Umowę w tej sprawie podpisali: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wójt gminy Olszewo-Borki Krzysztof Szewczyk i skarbnik Anna Niewiadomska.

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii - zwiększenie środków

Dzięki podjętym działaniom w sprawie zwiększenia środków w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”,

Czytaj więcej...

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie

Informuję, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” (panele fotowoltaiczne) został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i uzyskał 67  punktów. Został sklasyfikowany na 18 miejscu listy rankingowej na Mazowszu.

Czytaj więcej...

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

Gmina Olszewo-Borki informuje, że 7 października 2016r.  złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,

Czytaj więcej...

Lista rankingowa partnerów w projekcie OZE

Wójt Gminy Olszewo-Borki przedstawia  listę rankingową partnerów do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”, który Gmina Olszewo-Borki planuje współfinansować ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki - nabór partnerów

Gmina Olszewo-Borki w związku z  prowadzeniem naboru partnerów do projektu pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla mieszkańców

Gmina Olszewo-Borki zaprasza mieszkańców, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” organizowanego w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w dniach 29 sierpnia – 2 września br. do sekretariatu Urzędu Gminy celem zawarcia umowy udziału w przedmiotowym projekcie.

Czytaj więcej...

Zamknięty nabór wniosków

Gmina Olszewo- Borki informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016r został zamknięty nabór wniosków do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii  w gminie Olszewo-Borki”. Nowe deklaracje pozostaną zostawione bez rozpatrzenia.

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki - pytania i odpowiedzi

Przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania mieszkańców w sprawie udziału w projekcie “Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki

Czytaj więcej...

Wysokość opłaty za przeprowadzenie audytu energetycznego

Gmina Olszewo-Borki podaje informację o wysokości opłaty za przeprowadzenie audytu energetycznego budynku zakwalifikowanego do udziału w projekcie “Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”

Czytaj więcej...

80% DOTACJI DLA MIESZKAŃCÓW NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – DARMOWY PRĄD

W czwartek 18 sierpnia 2016r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”. Spotkanie poprowadzą certyfikowani i doświadczeni specjaliści zajmujący projektowaniem i montażem instalacji fotowoltaicznych, którzy odpowiedzą na Państwa pytania.

Czytaj więcej...

Instalacje fotowoltaiczne

Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje, że do dnia 29 lipca 2016 r. będą trwały zapisy mieszkańców gminy Olszewo-Borki na instalacje fotowoltaiczne. Wszystkie zainteresowane osoby, również te, które w 2015 roku wypełniały ankiety dotyczące fotowoltaiki, które chciałyby mieć w gospodarstwie instalację fotowoltaiczną proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach (pokój nr 9 - sekretariat) celem wypełnienia DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE WRAZ Z ANKIETĄ również do pobrania na stronie www.olszewo-borki.pl zakładka Gospodarka niskoemisyjna.

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!