11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja stacja uzdatniania wody

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara gm. Olszewo-Borki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 1.704.865,35 zł

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla Gminy Olszewo-Borki

Miło nam poinformować, iż kolejny raz projekt Gminy Olszewo-Borki zyskał akceptację i otrzymał dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014. Dnia 25 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Olszewo-Borki a Zarządem Województwa Mazowieckiego została zawarta umowa RPMA.04.01.00.14-013/14-00 o dofinansowanie  projektu pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olszewo-Borki”.
Czytaj więcej...

Oznakowano szlaki turystyczne

We wrześniu 2014r. zakończył się kolejny etap projektu “Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki”. Działanie polegało na wykonaniu oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy (rowerowych, pieszych), ustawiono również tablice z mapą gminy i wyrysowanymi szlakami turystycznymi oraz najważniejszymi miejscami na jej terenie.

Czytaj więcej...

Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki

Dnia 4 listopada 2013 r. w zabytkowym dworku w Przystani Wójt Gminy Olszewo-Borki Krzysztof Szewczyk wraz z Skarbnikiem Gminy Anną Niewiadomską oraz Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską podpisali umowę o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu pn. "Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki" w ramach działania 6.2 Turystyka.

Czytaj więcej...

Przebudowa ulicy Przytulnej i ulicy Elizy Orzeszkowej

Trwają prace związane z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Przytulnej i ulicy Elizy Orzeszkowej w miejscowości Olszewo-Borki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wykonawcą wyłonionym w ramach procedury przetargowej jest firma BRUKTIM Usługi Budowlano Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki.

Czytaj więcej...

Boiska sportowe przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach

Do 30 września 2014 r. powstanie nowe boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach. Poza tym, że będzie nowoczesne, będzie także bezpieczne.

 

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!