11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zarządzenie 32/2020

Zarządzenie 32/2020 z dnia 07 04 2020 r. w spr. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia

 

 

Zarządzenie 25/2020

Zarządzenie 25/2020 z dnia 25 03 2020 r. Wójta Gminy Olszewo-Borki w spr. powołamnia Komisji Konkursowej

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVI/120/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2020 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne 2020

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr `LII/344/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2019 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne 2019

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego do dnia 4 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2018 roku

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/280/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2018 roku oraz zaprasza do składania ofert.
Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne - 2018 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku w obszarach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2017 roku oraz zaprasza do składania ofert. Zarządzenie Nr 1/2017 do pobrania
Nowe wzory dokumentów do pobrania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku w obszarach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2016 roku z zakresu:

Czytaj więcej...

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!